T: +31(0)6 - 27 20 41 48 info@hooftbv.nl

VOEGOVERGANGEN

Reparatie van voegovergangen

Voegovergangen in wegen en bruggen zijn onvermijdelijk

Van Hooft Infra Solutions voert haar reparaties aan voegovergangen in het asfalt, of het vernieuwen van voegovergangen, volgens de norm NBD00400 uit.

Voegovergangen in wegen en bruggen zijn onvermijdelijk, daar deze de aanwezige werking tussen twee losse delen in het wegdek kunnen opvangen.
Rijkswaterstaat heeft voor voegovergangen in, op of aan het wegennet de Norm NBD00400 laten vastleggen. Hierin zijn de eisen vastgelegd voor de ontwerpen, fabricages en montages van enkelvoudige voegovergangen op het wegdek.

Van Hooft Infra Solutions voert haar reparaties aan voegovergangen in het asfalt, of het vernieuwen van voegovergangen, volgens de norm NBD00400 uit.

Van Hooft Infra Solutions gebruikt voor het herstellen van voegovergangen een elastisch/flexibel steenmengsel. Hierdoor zijn na reparatie de voegovergangen stoot en schokvrij wat resulteert in zeer geluidsarme voegovergangen. De technieken welke Van Hooft Infra Solutions toepast bij reparatie van voegovergangen resulteren ook dat ze waterdicht zijn.

De reparatie van voegovergangen welke Van Hooft Infra Solutions uitvoeren hebben allen een duurzaam karakter.